EURO HORIZON – poszerzaj rolnicze horyzonty

EURO HORIZON – poszerzaj rolnicze horyzonty

Dokładnie takim mottem kierował się założyciel EURO HORIZON Łukasz Grześkowiak, kiedy w 2007 r. zaczynał swoją działalność. Był to moment zaraz po akcesji Polski do Unii Europejskiej, moment w którym rolnicy chcieli jak najefektywniej pozyskać i wykorzystać pierwsze dotacje z funduszy europejskich. Powstaliśmy w czasie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W 2011 r. otrzymaliśmy akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na świadczenie usług doradczych. Była to ciężka praca wymagająca od nas poświęcenia wielu godzin pisania wniosków i biznesplanów, ale w ciągu kilkunastu lat naszej pracy udzieliliśmy kompleksowej pomocy setkom rolników. Dzięki naszemu wsparciu otrzymali oni dopłaty z różnych projektów na kwotę łącznie kilkudziesięciu milionów złotych. Przyczyniliśmy się do dynamicznego rozwoju i modernizacji rolnictwa na terenie południowej części województwa wielkopolskiego. Jednak zgodnie z naszą maksymą chcemy nadal się rozwijać i rozciągać obszar swojej działalności na całe województwo wielkopolskie, jak i na całą Polskę. Tym samym chcemy po prostu „poszerzać rolnicze horyzonty”. 

Uważamy, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Stawiamy przed sobą najwyższe cele, które zamierzamy osiągać. 

Nasz zespół doradców tworzą osoby o wykształceniu rolniczym, otwarte na nowe wyzwania. Wszyscy jesteśmy związani z rolnictwem, przede wszystkim, w praktyce, dlatego bardzo dobrze rozumiemy problemy dzisiejszych rolników. Profesjonalnie i rzetelnie współpracujemy z każdym z osobna, podchodząc do sprawy indywidualnie. Nasi doradcy są zmotywowani do tego, aby prowadzone przez nich wnioski kończyły się sukcesem – uzyskaniem dofinansowania. 

Ale EURO HORIZON to nie tylko doradztwo rolnicze, to także usługi w zakresie prawa, księgowości i finansów. Nasz zespół wyspecjalizowanych księgowych świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianej obsługi rachunkowej, poczynając od klientów indywidualnych, w szczególności rolników, a kończąc na spółkach i grupach producentów rolnych.