Bieżąca obsługa rolników

Bieżąca obsługa rolników

Bieżąca obsługa rolników

Świadczymy usługi bieżącej obsługi rolników, związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Pomagamy przy prowadzeniu ksiąg stad oraz dokumentacji w portalu Internetowej Rejestracji Zwierząt. Wypełniamy wnioski o dopłaty obszarowe i inne dofinansowania, np. związane z suszą, dopłatami do materiału siewnego czy doraźną pomocą. Tworzymy plany nawozowe i pomagamy przy tworzeniu rejestru działań agrotechnicznych i kart pól.

Prowadzenie księgi stada

Prowadzenie księgi stada

Wnioski obszarowe

Wnioski obszarowe

Plany nawożenia

Plany nawożenia

Wnioski o materiał siewny

Wnioski o materiał siewny

Wnioski suszowe

Wnioski suszowe

Kolczyki dla zwierząt

Kolczyki dla zwierząt